Εργασία Από το Σπίτι: Κι Όμως Γίνεται! Ζήτω το Freelancing!

Αν αναζητάτε έναν αποδοτικό τρόπο εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές, τότε σίγουρα θα πρέπει να δοκιμάσετε το λεγόμενο freelancing. Πρόκειται για έναν όρο, ο οποίος αποδίδεται με τον δικό μας όρο «ελεύθερος επαγγελματίας». Όμως, δεν είναι απόλυτα σωστός αυτός ο όρος. Πιο συγκεκριμένα, ο freelancer δεν αποτελεί έναν απλό ελεύθερο επαγγελματία. Αντιθέτως, πρόκειται για έναν επαγγελματία που εργάζεται από το σπίτι και δεν είναι απαραίτητο να έχει δικό του γραφείο για να εργαστεί.

Πώς Γίνεται;

Υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες στο διαδίκτυο, οι οποίες προωθούν τις εναλλακτικές μορφές εργασίας. Μία τέτοια εναλλακτική μορφή εργασίας είναι και το freelancing. Ο κάθε επαγγελματίας εγγράφεται σε αυτές τις πλατφόρμες και επιδεικνύει τα προσόντα του. Για παράδειγμα, ένας προγραμματιστής θα αναγράψει στο προφίλ του την εκπαίδευση που έχει λάβει στον τομέα αυτό. Ύστερα θα αναφέρει τα πτυχία και τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει. Τέλος, είναι καλό να συμπεριλάβει ορισμένα δείγματα δουλειάς.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο freelancer προσπαθεί να διεκδικήσει projects. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να προσληφθεί από εργοδότες που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες εργασίες. Αντί λοιπόν να θεωρείται υπάλληλος και να συνεργάζεται με έναν εργοδότη, ο freelancer προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους εργοδότες τον ενδιαφέρουν. Φυσικά και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στο διαδίκτυο ανάμεσα σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν με αυτό τον τρόπο. Ωστόσο, δεν είναι μονάχα η προσφορά μεγάλη. Την ίδια στιγμή, και η ζήτηση αυξάνεται δραματικά.

Αποδοχές Freelancers

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να διαλευκανθεί είναι εκείνο της πληρωμής του freelancer. Το διαδίκτυο προφανώς και είναι πολύ σημαντικό, στην προσπάθεια ενός επαγγελματία να επεκτείνει τους ορίζοντές του. Όμως, πολύ συχνά ανακύπτει ένα πρόβλημα ως προς την εγγύηση πληρωμής. «ΟΚ, στις ιστοσελίδες υπάρχει άφθονη δουλειά. Ποιος εγγυάται όμως ότι θα πληρωθώ αφού την ολοκληρώσω»; Κάτι τέτοιο σίγουρα όλοι λίγο ή πολύ το έχουμε σκεφτεί.

Ευτυχώς, πλατφόρμες όπως το Upwork που διαθέτουν εκατομμύρια πελάτες αλλά και επαγγελματίες εγγεγραμμένους στη βάση δεδομένων τους, έχουν προνοήσει. Δημιουργώντας μία σταθερή υπηρεσία που λέγεται Escrow, έχουν τη δυνατότητα να εγγυηθούν για τις πληρωμές.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ισχύουν σε αυτές τις πλατφόρμες, ο εργοδότης καταθέτει εκ των προτέρων το συμφωνηθέν ποσό. Φυσικά, δεν το καταθέτει στον ίδιο τον εργαζόμενο. Με αυτό τον τρόπο θα εξέθετε σε κίνδυνο τα χρήματά του. Αντιθέτως, καταθέτει τα χρήματα σε αυτή την υπηρεσία και αυτά παραμένουν δεσμευμένα εκεί, έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, τότε κρίνεται για την ποιότητά της. Εάν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, τότε ο εργοδότης αποδεσμεύει τα χρήματα. Αν όχι, τότε ξεκινά μια διαδικασία διαιτησίας. Σε αυτή τη διαδικασία, εξετάζονται οι θέσεις και των δύο μερών από την πλατφόρμα.

Λύση Σε Μία Ασταθή Οικονομία

Το freelancing ανοίγει τους ορίζοντες του κάθε επαγγελματία, αποκόπτοντάς τον από τα στενά γεωγραφικά όρια της χώρας, στην οποία δραστηριοποιείται. Κατ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να διευκολυνθεί μέσω διεθνών συνεργασιών και να εξασφαλίσει ένα εισόδημα που διαφορετικά θα φάνταζε ακατόρθωτο.

Είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό, ιδιαίτερα σε μία οικονομία που μαστίζεται από σοβαρά προβλήματα. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε τέτοιες καινοτομίες.